Kılcal Damar Tedavisi

Kadınlarda daha çok bacaklarda görülen ince kılcal damarlar ya da hem erkekler hem kadınların yüzlerinde, burun çevresinde telenjiektazi de denilen kilcal damar artışları genetik yatkınlıkla olabileceği gibi sonradan güneşe aşırı maruziyet gibi dış etkenlerle de oluşabilir. Özellikle bacaklardaki kılcal damarların öncelikle nedeni araştırılmalıdır. Bacak damarlarına yönelik renkli dopler USG yapılaması gerekebilir. Eğer altta yatan derin venöz yetmezlik gibi bir neden varsa asıl tedavi derin venöz yetmezliğin bir Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı tarafından köpük ya da cerrahi tedavisi olmalıdır. Eğer bu kılcal damarlar sadece yüzeyel kaynaklı ise o zaman cilt altında kozmetik bir sorun olarak kabul edilebilir. Kozmetik ya da cit altı ile sınırlı olduğu bu durumlarda girişimsel olmayan lazer, IPL veya LED ile tedavi yöntemleri devreye girer.   

Kullanılabilecek Lazer/Cihaz ve Yöntemler

Nd: Yag Lazer

Vasküler başlıklı IPL  

Vasküler LED